October 26, 2013

L'Adieu - Lời vĩnh biệt

J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-t'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps Brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends.

(Guillaume Apollinaire) 


Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tương phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó... 

(Bùi Giáng - dịch)

Hoa thạch thảo (health-bell flower), at F9 | 1/13s | ISO 200.

0 comments:

Post a Comment