August 15, 2013

Phở

"Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội, không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon." 
 Thạch Lam – Hà Nội Ba Mươi Sáu Phố PhườngPhoto at Nhà hàng Vĩnh Xuân
7-1A Mỹ An, Hà Huy Tập Street, District 7, HCMC.

0 comments:

Post a Comment