June 8, 2013

Giữa Dòng Mưu Sinh
Nắng chói chang ước đôi vai trần .

Nhìn mùa đơm bông mà sao chua xót niềm đau mưu sinh gian khó trăm phần nên ai ham phú phụ bần để tui buồn giọt đắng trăm lần.

Có trách nhau cũng thôi xin đừng giọt lệ em rơi.

Chiều nao em xa làng quê.

Em nghe mưa khóc đêm về .

Có trách nhau cũng thôi xin đừng giọt lê em rơi.

Chiều nao em xa làng quê.

Em nghe mưa khóc đêm về,em nghe tức nở trăng thề những đêm buồn lỡ rồi tình quê ,đôi tay trắng cùng nhau xây mối duyên đầu cho thầm đẹp cùng nhau.

Hôm nao em mới bước đường xa nơi đất khách người ta,có đêm nào buồn trạnh lòng nhớ nhau .
Nơi xa anh xin chúc người ta yên vui sống bình an để quên đi những vết thương lòng như quên một dòng sông.

Có trách nhau cũng thôi xin dừng giọt lê em rơi.

Chiều nao em xa làng quê.

Em nghe mưa khóc đêm về , em nghe nức nở trăng thề những đêm buồn lỡ rồi tình quê.

Đời kia như con sóng ngoài khơi.

Em ở giãu dòng trôi bay giờ biết nẻo nào tìm để tình đôi ta hai đứa hai đường.

Em ơi hôm nao tiễn người đi, em đứng khóc làm chi để tim tôi buồn nghẹn ngào vở đôi.

Anh ơi em dám nói gì đâu đôi tay trắng làm sao cùng bên nhau xây mối duyên đầu cho thắm đẹp tình nhau.

0 comments:

Post a Comment